Duurzaamheid ASR

ASR streeft naar huurwoningen die lang hun waarde behouden 

Het ASR Dutch Core Residential Fund (ASR DCRF) vindt het belangrijk dat hun huurhuizen lang de waarde behouden. Daarom bezitten wij huizen en appartementen op aantrekkelijke locaties, waar mensen zich thuisvoelen. Maar dat niet alleen. Onze huizen zijn ook comfortabel, doordat ze voldoen aan de wensen die huurders vandaag de dag aan hun woonomgeving stellen. Tot slot is duurzaamheid een belangrijk aspect. Een duurzame huurwoning is aantrekkelijk omdat je lage energielasten hebt en geniet van een aangenaam en gezond binnenklimaat.

 

Een stukje techniek achter de duurzame huurwoningen van ASR 

Duurzaam bezit zorgt voor continuïteit en stabiliteit. Vooral omdat duurzame huurwoningen minder belastend zijn voor het milieu door het veel lagere verbruik van energie en water. Ze hebben een veel lagere uitstoot van broeikasgassen en afval. Nieuwbouw mag een EPC van maximaal 0,4 hebben. Bestaand vastgoed mag maximaal een energie-index van 1,30 hebben óf goede mogelijkheden bieden om duurzame maatregelen te treffen. Ons Programma van Eisen wordt continu aangescherpt met duurzaamheidseisen. Zo willen we bijvoorbeeld dat er alleen gewerkt wordt met materialen die duurzaam in gebruik zijn. Om ervoor te zorgen dat ons doel behaald wordt, doen we bij elk aankoop- en investeringsvoorstel een duurzaamheidstoets.

 

Een ASR huurhuis of appartement is duurzaam door samen te werken 

We zijn ervan overtuigd dat duurzaam gedrag net zo belangrijk is als een duurzaam gebouwde huurwoning. Dus zorgen we ervoor dat we goede informatie verstrekken, waardoor de huurder bewuster kan omgaan met energie- en waterverbruik. Daarbij staat maatschappelijk verantwoord ondernemen als vast agendapunt op het periodieke overleg met onze beheerders en onze meest directe onderhoudspartners (aannemers en adviseurs). Met onze samenwerkingspartners maken we meetbare duurzaamheidsafspraken en we stellen richtlijnen op. Een onafhankelijke partij toetst onderhoudspartijen op duurzaamheid in de uitvoering. Ook zoeken we de samenwerking met overheden als het gaat om duurzaamheidsinitiatieven. Kortom, we laten niets aan het toeval over.

Naar verwachting start de verhuur het eerste kwartaal van 2023. Zie je jezelf al op deze bijzonder groene plek wonen bij de binnenstad van Utrecht? Schrijf je vrijblijvend in als belangstellende.

Aanmelden

Inloggen


Account aanmaken

Heb je nog geen account, dan kun je je registreren als belangstellende.

Account aanmaken